Müügitingimused

Estoküte Müügitingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.estokute.ee (edaspidi e-pood) omaniku EEstoküte OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 

2. Tooted
2.1. *Toodete hind on Eurodes ja sisaldab käibemaksu.
2.2. Toodete hind ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

 

3. Toodete eest tasumine
3.1. Toodete eest saab tasuda läbi järgmiste pangalinkide: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop.
3.2. Estoküte OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

4. Toodete tarnimine
4.1. E-poe toodete kohaletoimetamisel lisandub transporditasu.
4.2. Tarneaeg on vastavalt tootele 2-31 tööpäeva. Tarneaja pikenedes teavitatakse sellest klienti. Pikemate tarneaegadega toodete juures on selle kohta märge.
4.3. Tooted toimetatakse Kliendi poolt valitud aadressile.
4.4. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.5. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.

 

5. Tagastamisõigus 14 päeva
5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.
5.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja samas seisukorras kui ta kliendile üle anti.
5.2.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitama tagastusavalduse e-posti aadressil info@estokute.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5.2.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Müüja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.

 

6.  Vastutus ja vääramatu jõud
6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

7. Muud tingimused
7.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
7.2. Kliendi ja Müüja vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

8. Pretensioonide esitamine. 
8.1. Juhul kui kaup on kahjustatud või defektiga, on kliendil õigus tagastusavalduse e-posti aadressil info@estokute.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.